Здравни съвети за препарат за съдове

Вреден ли е препаратът за миене на съдове при поглъщане?

Ако случайно погълнеш препарат за миене на съдове, това може да доведе до раздразване. Най-доброто решение е веднага да изпиеш чаша вода, за да разтвориш препарата. Не предизвиквай повръщане.

Може да изпиташ симптоми като раздразнен стомах, диария и повръщане. Ако симптомите продължат или се влошат, свържи се с личния си лекар, отделение по токсикология или незабавно потърси спешна медицинска помощ.

Какво да правиш, ако препарат за миене на съдове попадне в очите ти

Ако препаратът за съдове попадне в очите, трябва да се изплакне незабавно с обилно количество вода. В случай че носиш контактни лещи, ги отстрани незабавно. Препаратът може да предизвика раздразване и парене, когато остане в контакт с окото и дори може да предизвика замъглено зрение или трудности при фокусиране, ако не бъде измит. Ако симптомите продължат, променят се или се влошат, потърси медицинска помощ.

Отровен ли е препаратът за съдове, ако не бъде изплакнат?

Ако измиеш съдовете си, без да ги изплакнеш правилно, след това може да откриеш остатъци от препарат по съдовете и приборите.

В повечето случаи препаратът за миене на съдове не трябва да е отровен в малки количества. Така че ако подсушиш съдовете си, без да са изплакнати правилно, може да смекчиш симптомите, като след поглъщане изпиеш чаша вода, за да разредиш препарата. Въпреки това всяко количество препарат за миене на съдове в тялото ти може да доведе до раздразване, повръщане, диария и разстроен стомах. Ако тези симптоми продължат или се влошат, винаги трябва да потърсиш лекарска помощ.

Съвети за безопасност с препарат за миене на съдове

За да намалиш вероятността от поглъщане на препарат или влизането му в очите ти, предлагаме няколко полезни съвета за безопасност.

  • Винаги дръж препарата за миене на съдове далеч от малки деца и животни. Постави го извън обсега им, за да предотвратиш случайно поглъщане.
  • Изплаквай добре препарата от съдовете след измиване. Това намалява шансовете за раздразване. Така и храната и напитките няма да имат привкус на препарат.
  • Когато търкаш съдовете, движи гъбата в посока, противоположна на тялото ти, подобно на рязане с нож. Случайното плисване ще бъде в обратна посока, далеч от очите ти.

Прочети още

  • Подходящ ли е нашият препарат за съдове за чувствителна кожа?
  • Pur биоразградим препарат за съдове ли е?
  • Миене на съдове при къмпингуване