Somat Logo

Новото измерение в препаратите за съдомиялни машини, с мощно почистващо действие