Somat Logo

ТВ реклама на новия Somat Gold.

Сега вече с таблетка с водоразтворимо фолио!