За контакти

Гореща линия за потребителя:

За въпроси, предложения и проблеми, можете да позвъните на горещата линия за потребителя от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.00 ч.: тел. (+49) 800 1 11 22 90 (безплатно)

Пощенски адрес:

София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет.4

Имейл адрес:

Използвайте нашата форма за контакт. За бърза и лесна обработка ви препоръчваме да посочите телефонен номер, на който можем да се свържем с вас през деня.